Voorwaarden

Algemeen

U levert het manuscript digitaal aan als .doc of .docx bestand in een duidelijk leesbaar lettertype. Indien vooraf overeengekomen kan het manuscript ook geprint aangeleverd worden.

Ik zal zonder uw toestemming geen informatie over de inhoud van uw manuscript doorgeven aan derden.

Manuscriptbeoordeling

Na bevestiging van ontvangst beoordeel ik het manuscript binnen vier tot zes weken, tenzij er sprake is van overmacht of er vooraf een andere afspraak is gemaakt.

Met het leesrapport ontvangt u tevens de factuur; betaling dient binnen veertien dagen te geschieden.

Auteursbegeleiding

Na bevestiging van ontvangst vindt een proeflezing plaats van de eerste vijftien pagina’s van het manuscript of een door de opdrachtgever uitgekozen deel van maximaal vijftien pagina’s.
Deze proeflezing is voor beide partijen geheel vrijblijvend.

Binnen twee weken na ontvangst van het manuscript neem ik contact met u op om afspraken te maken over het vervolgtraject.