Privacy

Welke persoonsgegevens bewaart Schrijfhof?

Schrijfhof registreert alleen gegevens die nodig zijn om haar werkzaamheden uit te voeren. Hieronder vallen contactgegevens van opdrachtgevers en potentiele opdrachtgevers, te weten de namen en e-mailadressen, en eventueel postadressen en telefoonnummers.

Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard?

Deze gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel te komen tot een (nieuwe) overeenkomst  van dienstverlening, om de overeenkomst na te kunnen komen, en om de betaling voor de dienstverlening te kunnen realiseren.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij dit van rechtswege vereist is.

Kan ik inzien welke gegevens Schrijfhof over mij bewaard heeft?

Ja, u kunt een e-mail sturen naar info@schrijfhof.nl of een bericht via het contactformulier met het verzoek uw gegevens in te zien. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie, met uitzondering van een eventuele vakantie. In dat geval ontvangt u binnen 3 werkdagen na de vakantie een reactie.

Kan ik de gegevens die Schrijfhof over mij bewaard heeft laten wijzigen of verwijderen?

Ja, via info@schrijfhof.nl of het contactformulier kunt u een wijzigings- of verwijderingsverzoek sturen. Schrijfhof zal uw gegevens zo snel mogelijk corrigeren of verwijderen en u daarvan op de hoogte stellen.