Over Schrijfhof

Een goed verhaal voert je mee naar een nieuwe wereld. Het geeft een andere kijk op de werkelijkheid en laat je voor even vergeten waar je bent. Maar dit lukt niet als er in een verhaal opeens iets gebeurt wat niet klopt met de voorgaande gebeurtenissen of als de personages niet overtuigend overkomen.

Dat soort problemen oplossen, bedenken hoe je van een middelmatig verhaal een goed verhaal kunt maken, daar houd ik van. Al enkele jaren werk ik als freelanceredacteur voor een aantal christelijke uitgeverijen en in die tijd heb ik het meest genoten van opdrachten waarbij ik auteurs mocht adviseren over hun manuscripten. 

Ik heb Schrijfhof opgericht omdat ik geloof dat auteurs er baat bij hebben als er iemand met hen meeleest en hen wijst op dingen die ze zelf misschien niet eens meer zien, iemand die dankzij een andere invalshoek nieuwe ideeën kan aandragen.

Ervaring

Sinds ik in 2008 mijn studie Nederlands heb afgerond, heb ik ervaring opgedaan op verschillende gebieden van redactie en auteursbegeleiding. Ik heb kinderboeken en romans gecorrigeerd en de uitgeefbaarheid van manuscripten beoordeeld. In heruitgaven van oude kinderboeken en romans heb ik het taalgebruik gemoderniseerd. Ook gaf ik auteurs advies over wat ze nog konden verbeteren aan hun manuscript. 

Onderzoek naar verhaalruimte

Tijdens mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de manier waarop verhalen opgebouwd zijn. Voor mijn masterscriptie bestudeerde ik de manier waarop Tonke Dragt de verhaalruimte in haar boeken gebruikt.

Uit mijn analyse bleek dat ze die verhaalruimte op veel verschillende manieren inzet. Zo gebruikt ze de ruimte om het verhaal meer sfeer te geven, maar ook om daarmee iets te vertellen over haar personages. Bovendien geeft de plaats waar het verhaal zich afspeelt in sommige gevallen betekenis aan de verhaallijn of is die essentieel voor de manier waarop de gebeurtenissen zich ontwikkelen. 

Mede door dit onderzoek heb ik meer geleerd over de opbouw en structuur van verhalen en hoeveel er gedaan kan worden met iets wat ogenschijnlijk niet meer dan de achtergrond van het verhaal is.

Ik geniet ervan als een roman of kinderboek goed geschreven is, als alle onderdelen op de juiste manier met elkaar verbonden zijn. Daarom wil ik auteurs helpen om hun verhaal op een hoger plan te brengen, want de manier waarop een verhaal verteld wordt is minstens zo belangrijk als waar het verhaal over gaat.